Кафедра наркологии

Історія

Кафедра наркології відкрита в структурі ХМАПО в січні 1981 року. Її засновником і завідувачем є доктор медичних наук, професор, Заслужений винахідник України І.К.Сосін. До того часу кафедра була першою з даної спеціальності і зараз продовжує бути єдиною в Україні. Її створення було обумовлено необхідністю підготовки лікарів-наркологів для нової тоді наркологічної служби. Кафедра затверджена Наказом Міністерством охорони здоров'я України як опорна (головна) в Україні.

Клінічні бази кафедри - Харківський обласний наркологічний диспансер. Згідно договору клінічною базою кафедри є також наркологічна клініка «Авіценна», оснащена за сучасними стандартами, де здійснюється лікування психічних і поведінкових розладів в клініці наркологічних захворювань

 

Штат кафедри:

  • доктор меднаук, проф. Сосин Іван Кузьмич;
  • кандидат мед наук, доцент, Гончарова Олена Юріївна;
  • кандидат меднаук, доцент Мисько Галина Миколаївна;
  • кандидат меднаук, доцент Слабунов Олег Степанович;
  • кандидат меднаук, доцент Чуєв Юрій Федорович;
  • кандидат меднаук, доцент Волков Олександр Сергійович.

      Багаро років забезпечують методичні аспекти науково-педагогічної діяльності кафедри неврології старші лаборанти з віщою освітою Котенко Е.Ф., Безверхово Л.А. На кафедрі в різні роки такоже працювали відомі фахівці в галузі психотерапії та наркології: доц. Паламарчук В.М., доц. Гуревич Я.Л., доц. Сема В.Г., доц. Чайка С.В.

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність спрямована на пошук нових немедикаментозних методів лікування в наркології. Результатами розробки цієї проблеми (1981-2015 рр.) Є понад 80 винаходів і патентів України, 90 раціоналізаторських пропозицій, 30 методичних рекомендацій, понад 1500 надрукованих робіт, у тому числі 15 монографій, навчальні посібники, довідники для лікарів, а також перша республіканська премія ім. В.П. Протопопова за досягнуті успіхи в наукових дослідженнях. За результатами творчої винахідницької діяльності проф. Сосін І.К. було присвоєно в 1998 році почесне звання «Заслужений винахідник України».

Реалізація кафедрою наркології комплексної наукової програми дала можливість обґрунтувати нові підходи до лікування наркологічних захворювань, що включають створення системи альтернативних немедикаментозних еквівалентів фармакотерапії.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у Міжнародних конгресах і конференціях з сучасних проблем наркології. Професор Сосін І.К. є членом редакційних колегій основних професійних журналів в області наркології, психіатрії та психології України. Він є також членом Спеціалізованих Рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України та Українській НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології (м.Київ).

Під керівництвом проф. Сосина І.К. підготовлено 25 кандидатів, у тому числі 6 докторів медичних наук. Наукові досягнення кафедри є результатом злагодженої і сумлінною працею всього колективу науковців кафедри наркології.

Навчальна робота кафедри

Щорічно на кафедрі наркології проходять навчання до 200 лікарів з різних регіонів України. За час існування на кафедрі наркології ХМАПО підготовлено понад 5500 лікарів-наркологів і 14 клінічних ординаторів. Кафедрою проведено понад 40 виїзних циклів у різних областях України та країн СНД. Основні форми навчання: цикли спеціалізації, передатестаційні, тематичного удосконалення. Кафедра є основним розробником навчальних планів і програм даних циклів. За останні роки на кафедрі підвищили кваліфікацію понад 40 кандидатів, докторів наук, доцентів, старших наукових співробітників, професорів. Кафедра вважається своєрідним «законодавцем» вітчизняної наркології і засновником наркологічної школи в Україні 

Лікувальна робота кафедри

 Кафедрою запропоновано комплекс методів лікування, який отримав визнання і широке впровадження у всіх областях України та за її межами. Лікувальна робота кафедри здійснюється у формі курації хворих на клінічних базах і консультативних прийомах в інших лікувальних закладах, асистенти кафедри мають офіційну клінічну навантаження в обсязі 0,5 лікарняних ставки, професори і доценти постійно курують 3-5 хворих у стаціонарах. Завідувач кафедри, професори і доценти мають закріплені стаціонарні відділення, в яких вони вирішують конкретні клінічні завдання, беруть участь у проведенні днів наркологів, клінічних розборах, впроваджують запропоновані методи в наркологічну практику. в різних областях України та країн СНД. Основні форми навчання: цикли спеціалізації, передатестаційні, тематичного удосконалення. Кафедра є основним розробником навчальних планів і програм даних циклів. За останні роки на кафедрі підвищили кваліфікацію понад 40 кандидатів, докторів наук, доцентів, старших наукових співробітників, професорів. Кафедра вважається своєрідним «законодавцем» вітчизняної наркології і засновником наркологічної школи в Україні.

Міжнародні зв'язки кафедри

Міжнародні зв'язки кафедри Кафедра наркології постійно співпрацює з відомими археологічними науково-дослідними інститутами держав СНД (Росія, Білорусь, Молдова та ін.), Працівники кафедри постійно публікуються в зарубіжних фахових виданнях в області наркології і психіатрії.

Кафедра наркології ХМАПО вважає пріоритетним і планує сконцентрувати творчу активність на розробку нових підходів до лікування, реабілітації та профілактики станів аддикции

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПО ПОВОДУ ЗАЯВОК НА КУРСЫ:

 

Адрес: Украина, г.Харьков, 61036, ул. Черноморская, 5, ая 3221
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
(057)723-00-37; (057)723-01-24 (зав. кафедрой проф. СОСИН ИВАН КУЗЬМИЧ)

 


Наркоцентр Харьков Лечение наркомании Харьков Лечение алкоголизма Харьков Лучшие цены!