Публикации

 

Список публикаций доцента Чуева Ю.Ф. ХМАПО в 2018 – 2020 гг.

 1. Чуєв Ю.Ф. Депресивна складова дестабілізації ремісії у наркохворих. Матеріали ХVIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Вживання психоактивних речовин в умовах «гібридної» війни», присвяченої 25-річчю Національної академії медичних наук України та100- річчю з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2018 р. - Харків, 2018. – С.243-248.
 2. Сосин И.К., Гончарова Е.Ю., Чуев Ю.Ф., Сквира И.М. Дидактическое персонифицированное исследование эффективности препарата Замексен при атипичной интенсифицированной форме запойных состояний в клинике алкогольной зависимости. Матеріали ХVIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Вживання психоактивних речовин в умовах «гібридної» війни», присвяченої 25-річчю Національної академії медичних наук України та100- річчю з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2018 р. - Харків, 2018. – С.196-204.
 3. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Дидактичні парадигми участі кафедри наркології ХМАПО в конгресах Європейскої психіатричної асоціації. Матеріали ХVIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Вживання психоактивних речовин в умовах «гібридної» війни», присвяченої 25-річчю Національної академії медичних наук України та100-річчю з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2018 р. - Харків, 2018. – С.204-230.
 4. Sosin I.K., Chuev Yu.F., Burmaka N.P., Honcharova O.Yu. Didactic Paradigms of Laser Integrated addiction Diseases // American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research/ 2017 / 3 (6). P. 60 - 67.
 5. Sosin I.K., Burmaka N.P., Mysko G.M., Chuev Yu.F., Honcharova O.Yu. Method of Treatment for Nicotine Addiction Patented in Ukraine // American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research/ 2018 / 1 (8). P. 77 - 67.
 6. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Дослідження кафедри наркології ХМАПО по лазерній тематиці в матеріалах конгресів Європейської психіатричної асоціації. Матеріали ХLVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 24-25 травня 2018 року. – Харків – С.34-37.
 7. Sosin I., Chuiev Yu., Honcharova O. Innovative approaches in therapy of addiction conditions with laser technologies. Materials XLIX International Scientific and Practical Conference Application of Lasers in Medicine and Biology and 2nd Gamaleia’s Readings 3–7 October 2018, Hajduszoboszlo, Hungary 2018. –P.77-84.
 8. Sosin I.K., Honcharova O.Yu., Sushinskaya O.O., Druz O.V, Chuev Yu.F., Burmaka N.P., Skobeliev V.O., Kiosev O.V., Skobelieva O. I. Method of Treating Alcoholic Polyneuropathy: Priority of Ukrainian Addictology // American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research, 2018 / 3 (10), 59 - 65.
 9. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю.  Больовий синдром в наркології. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків,  2018. 64 с.
 10. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Іноваційні підходи в терапії наркологічної патології. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків,  2018. 46 с.
 11. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Лісова Є.В.  Судомний синдром в наркології. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків,  2018. 30 с.
 12. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Лісова Є.В.  Експериментально-психологічні методи обстеження наркологічних хворих. – Харків,  2018. 44 с.
 13. Sosin I., Ovcharenko M., Pinskiy L., Radchenko T., Honcharova O., Skvira I., Chuev Yu., Burmaka  N. INTEGRATED PREDICTION AND PREVENTION OF PSEUDOWITHDRAWAL SYNDROME IN REMISSION PERIOD OF OPIOID DEPENDENCE // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2018 / 4 (11). P. 77-83.
 14. Шаповалова В.О., Сосін І.К., Осинцева А.О., Чуєв Ю.Ф. Доказова медицина та фармація: міжнародні клінічні протоколи лікування подвійного діагнозу. ФАРМАКОМ, № 3, додаток. – 2018. – С.30-33.
 15. Sosin, I., Ovcharenko, M., Pinsk, L., Goncharova, O., Skvyra, I., Chuyev, Y., Burmaka, N. (2018). Integrated forecasting and prevention pseudoabsentative syndrome in the remission period of opioid dependence.  Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 30(6), 23-29. 
 16. Слабунов О.С., Милашенко О.М., Чуєва А.Ю. КЛІНІКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Матеріали ХІХ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Когнітивні порушення при вживанні психоактивних речовин».  9-10 квітня 2019 р., м. Харків. – С.156-158.
 17. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. ДИДАКТИЧНІ ПАРАДИГМИ УЧАСТІ КАФЕДРИ НАРКОЛОГІЇ ХМАПО В 27-му КОНГРЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ. Матеріали ХІХ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Когнітивні порушення при вживанні психоактивних речовин».  9-10 квітня 2019 р., м. Харків. – С.159-168.
 18. Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Шабанов В.М., Резніченко М.В. ОПТИМІЗАЦІЯ антидепресивних  програм у КЛІНІЦІ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОсті. Матеріали ХІХ Української науково-практичної конференції з. міжнародною участю «Довженківські читання: Когнітивні порушення при вживанні психоактивних речовин».  9-10 квітня 2019 р., м. Харків. – С.180-184.
 19. I.Sosin, Y. Chuiev, O. Goncharova. Method of integrated prediction of relapses in alcohol addiction. // 27-st Congress EPA, Warsaw, 2019 // European Psychiatry. The Journal the European psychiatric Association. Vol. 56, April, 2019. Abstracts of the 27ts European Congress of Psychiatry. Warsawa, Poland, 5-8 April, 2019.  –  E-PP1225. – P. 412. 
 20. Sosin, Y. Chuiev, O. Honcharova. Method of treatment of alcohol (beer) dependent patients. // 27-st Congress EPA, Warsaw, 2019 // European Psychiatry. The Journal the European psychiatric Association. Vol. 56, April, 2019. Abstracts of the 27ts European Congress of Psychiatry. Warsawa, Poland, 5-8 April, 2019. –  E-PP1226. – P. 412.
 21. Sosin, O. Honcharova, Y. Chuiev. Method of integrated relieving of withdrawal syndrome at coaxil dependence. // 27-st Congress EPA, Warsaw, 2019 // European Psychiatry. The Journal the European psychiatric Association. Vol. 56, April, 2019. Abstracts of the 27ts European Congress of Psychiatry. Warsawa, Poland, 5-8 April, 2019.  –  E-PV0962. – P. 762.
 22. Sosin, O. Honcharova, Y. Chuiev. Dual pathology on the model of alcohol dependence and polyneuropathy. // 27-st Congress EPA, Warsaw, 2019 // European Psychiatry. The Journal the European psychiatric Association. Vol. 56, April, 2019. Abstracts of the 27ts European Congress of Psychiatry. Warsawa, Poland, 5-8 April, 2019. –  E-PV0961. – P. 753.
 23. Sosin, O. Honcharova, Y. Chuiev. Method for integrated therapy of comorbid alcohol and tobacco dependence. // 27-st Congress EPA, Warsaw, 2019 // European Psychiatry. The Journal the European psychiatric Association. Vol. 56, April, 2019. Abstracts of the 27ts European Congress of Psychiatry. Warsawa, Poland, 5-8 April, 2019. –  E-PV0988. – P. 762.
 24. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная проблематика в научных исследованиях и педагогическом процессе кафедры наркологии ХМАПО: к 25- летию творческого сотрудничества с проф. Коробовым А.М. Матеріали 50-ої ювілейної Міжнародної конференції «Застосування лазерів в медицині та біології», 22-25 травня 2019 року. – Харків, 2019. – С. 296-300.
 25. Чуев Ю.Ф., Слабунов О.С. Метод купирования патологического влечения к алкоголю и  стабилизации ремиссии на основе лазерных технологий. Матеріали 50-ої ювілейної Міжнародної конференції «Застосування лазерів в медицині та біології», 22-25 травня 2019 року. – Харків, 2019. – С. 18-23.
 26. Sosin I.K., Burmaka N.P., Chuev Yu.F., Honcharova O.Yu. Clinical and didactic Priorities of Ukranian Addictology in the Development of new Approaches to Treatment of addiction States // American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research/ 2019 / 1 (12).- P. 60 - 67.
 27. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Сергієнко О.І., Страшок О.О., Бурмака Н.П., Чуєв Ю.Ф., Сквира І. М. Інноваційна терапія алкогольної залежності на етапі абстинентних розладів: патентний пріоритет української наркології // American Journal of  Fundamental, Applied & Experimental Research, 2019/ …  / [?]. -  P. 000-000. 
 28. Sosin I.K., Burmaka N.P., Chuev Yu.F., Honcharova O.Yu. Clinical and didactic Priorities of Ukranian Addictology in the Development of new Approaches to Treatment of addiction States // American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research/ 2019 / 1 (12). - P. 60 - 67.
 29. Sosin I., Нoncharova О., Sergienko О., Strashok О., Burmaka N., Chuiev Yu., Skvira I. INNOVATIVE THERAPY FOR ALCOHOL DEPENDENCE AT THE STAGE OF WITHDRAWAL DISORDERS: PATENT PRIORITY OF UKRAINIAN ADDICTOLOGY. // American Journal of  Fundamental, Applied & Experimental Research, 2019 2 (13). -  P. 32-48. 
 30. Сучасні клінічні форми наркотизму: ідентифікація проблемних тенденцій у наркології із метою профілактики. /І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, Ю.Ф. Чуєв та ін. Медична допомога учасникам бойових дій: навчальний посібник /за заг. пед. проф. О.М. Хвисюка, проф. В.Г. Марченко, проф. Б.В. Михайлова.  - 2-ге вид., переробл. та допов. - Харків: ДІСА Плюс, 2019. - С.412-422.


Патенты кафедры наркологии ХМАПО с участием доцента Чуева Ю.Ф. за 2014-2020 гг.

 1. Спосіб лікування надлишкової ваги у хворих з нікотиновою залежністю у стадії ремісії. Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 87516. МПК А61Н 39/00, А61М 21/00. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Кобець О.М., Мінко О.І., Сосін І.К., Чанглі В.О., Рябцев О.С., Комова О.В. Реєстраційний номер заявки  u2013 08509. Дата подання заявки 08.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 2. Спосіб терапії рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою. Деклараційний номер на корисну модель. Патент № 86766. МПК А61К. Винахідники: Петрюк П.Т., Сосін І.К., Петрюк О.П., Абрамов В.А., Каленюк А.Ф., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки  u2013 08595. Дата подання заявки 08.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 3. Спосіб лікування зубного болю у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю.  Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 86970.  МПК А61Н 39/08, А61В 1/00. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Кобець О.М., Мінко О.І., Сосін І.К., Комова О.В., Палагутін В.Ф., Федоренко О.О. Реєстраційний номер заявки u2013 0571. Дата подання заявки 02.09.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано  10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 4. Спосіб комбінованої терапії рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою. Деклараційний патент на корисну модель. Патент №87133. МПК А61К 31/42, А61N 1/20. Винахідники: Петрюк  П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Абрамов В.А., Кузнецов В.М., Каленюк А.Ф., Іваніков Ю.В., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки   u2013 09028. Дата подання заявки 18.07.2013. Дата, з якої є чинними права 27.01.2014. Патент опубліковано 27.01.2014, бюл. № 2/2014.
 5. Спосіб лікування ослаблення пам’яті у пацієнтів з пивною алкогольною залежністю в стадії ремісії. Деклараційний патент на корисну модель.  Патент № 88442. МПК А61К 31/455. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Сосін І.К., Чанглі В.О., Мінко О.І., Кононенко І.М., Мільнер І.О.  Реєстраційний номер заявки  u2013 13379. Дата подання заявки 18.11.2013. Дата, з якої є чинними права 11.03.2014.  Патент опубліковано 11.03.2014, бюл. № 5/2014.
 6. Спосіб лікування вестибулярного синдрому (запаморочення) у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю у стадії ремісії.  Деклараційний патент на корисну модель. Патент №88719. МПК А61Н 39/00. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Мінко О.І., Сосін І.К., Кононенко І.М., Федоренко О.О., Підлявський В.Г.  Реєстраційний номер заявки  u2013 13079.  Дата подання заявки 11.11.2013. Дата, з якої є чинними права 25.03.2014.  Патент опубліковано 25.03.2014, бюл. № 6/2014.
 7. Спосіб лікування рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою.  Деклараційний патент на корисну модель.  Патент № 86836. МПК А61К 31/42, А61N 1/20. Винахідники: Петрюк П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Абрамов В.А., Кузнецов В.М., Каленюк А.Ф., Федоренко О.О., Іваніков Ю.В., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки  u2013 09281. Дата подання заявки 23.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. №1/2014.
 8. Спосіб комбінованої терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою.   Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 86911. МПК А61К 31/42, А61N 1/20.  Винахідники: Петрюк П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Кузнецов В.М., Іваничук О.П., Андрейко М.Ф.  Реєстраційний номер заявки  u2013 10026.  Дата подання заявки 12.08.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 9. Спосіб інтенсивного лікування рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою. Деклараційний патент на корисну модель.  Патент №86767. МПК А61К 31/42, А61N 1/20.  Винахідники: Петрюк П.Т., Сосін І.К., Петрюк О.П., Абрамов В.А., Каленюк А.Ф., Іваничук О.П. Реєстраційний номер заявки  u2013 08597. Дата подання заявки 08.07.2013. Дата, з якої є чинними права 10.01.2014. Патент опубліковано 10.01.2014, бюл. №1/2014.
 10. Спосіб лікування полюцій і імпотенції у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю в стадії ремісії.  Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 89253. МПК А61К  39/08. Винахідники: Закревський О.П., Циба І.В., Сосін І.К., Мінко О.І., Рощин І.М., Боброва Н.Г. Реєстраційний номер заявки  u2013 13993. Дата подання заявки 02.12.2013. Дата, з якої є чинними права 10.04.2014. Патент опубліковано 10.04.2014, бюл. № 7/2014.
 11. Спосіб інтегрованої терапії гашишної залежності. Деклараційний патент на корисну модель. Патент № 93334. МПК (2014.01): A61K 31/00. Винахідники:Сосін І.К., Горбань А.Є., Гончарова О.Ю. Волков О.С. Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Петрюк П.Т., Закревский О.П., Шаповалов В.В. Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Осипов О.А., Негрецький С.М., Сухая М.Ю. Дата подання заявки 28.04.2014. Дата, з якої є чинними права 25.09.2014. Патент опубліковано 25.09.2014, бюл. № 18/2014.
 12. Спосіб лікування алкогольної залежності. Патент на корисну модель.  (11) Номер патенту 94574. (51) МПК (2014.01. A61H 39/00. (21) (21)  Номер заявки: u201403575.Дата подання заявки: 07.04.2014. (72) Винахідник: Закревський О.П.; Циба І.В.; Сосін І.К.; Мінко О.І.; Рябцев О. С.; Федоренко О.О. (73) Власник: Закревський Олександр Павлович (UA). Патент опубліковано 25.11.2014, .бюл. № 22/2014.
 13. Спосіблікування болю в статевих органах у пацієнтів з алкогольною залежністю в стадіїремісії. Патент на корисну модель.(11) Номер патенту 94577. (51) МПК (2014.01.A61H 39/00. (21) (21)  Номер заявки: u201403646.(22) Дата подання заявки: 08.04.2014. (24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2014 . (72) Винахідник: Закревський О.П.; Циба І.В.; Сосін І.К.; Прокопович Є.О.; Рощин І.М.; Баркалов Б.А.; Міцук Д.О. (73) Власник: ЗАКРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (UA). Патент опубліковано 25.11.2014, бюл. № 22/2014.
 14. Спосіб лікування полюцій і імпотенції у пацієнтів з алкогольною пивною залежністю в стадії ремісії. Патент на корисну модель. (11) Номер патенту:89253. (51) МПК: A61K 39/08 (2006.01). (21) Номер заявки: u201313993. (22) Дата подання заявки: 02.12.2013. (24) Дата, з якої є чинними права:  10.04.2014. Закревський О.П.; Циба І.В.; Сосин І.К.; Мінко О.І.; Рощин І.М.; Боброва Н.Г.; (73) Власник: Закревський Олександр Павлович (UA). Патент опубліковано 10.04.2014, бюл. № 7/2014.
 15. Спосіб інтегрованої терапії алкогольної залежності, ускладненої коморбідною патологією печінки. Патент на корисну модель. Номер патенту: 96702. (21) Номер заявки: u201410172; (22) Дата подання заявки: 15.09.2014; (24) Дата, з якої є чинними права: 10.02.2015; (51) МПК (2006): A61K 31/00, A61B 5/16 (2006.01); (72) Винахідник: Сосін Іван Кузьмич (UA); Горбань Андрій Євгенович (UA); Петрюк Петро Тодорович (UA); Гончарова Олена Юріївна (UA); Чуєв Юрій Федорович (UA); Шевченко Наталя Олексіївна (UA); Закревський Олександр Павлович (UA); Кіосєв Олексій Вікторович (UA); Осипов Олександр Анатолійович (UA); Скобелєв Володимир Олександрович (UA); (73) Власник:          Харківська медична академія післядипломної освіти (UA). Патент опубліковано 10.02.2015, бюл. № 3/2015
 16. Спосіб лікування алкогольного абстинентного синдрому з коморбідноюінтранозологічноюгепатопатією. Патент на корисну модель. (11) Номер патенту: 97038. (21) Номер заявки: u201410629. (22) Дата подання заявки:          29.09.2014. (24) Дата, з якої є чинними права: 25.02.2015. (51) МПК (2015.01):         A61K 31/00, A61N 5/00. (72) Винахідник:   СосінІван Кузьмич (UA); ЧуєвЮрій Федорович (UA); СергієнкоОленаІванівна (UA); Петрюк Петро Тодорович (UA); ЗаворотнийВ'ячеславІванович (UA); Гончарова ОленаЮріївна (UA). (73) Власник:          Харківськамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвіти (UA). Патент опубліковано 25.02.2015, бюл. № 4/2015.
 17. Спосібінтегрованоголікуваннядуальноїпатологічноїзалежностівід алкоголю та аралієвихстимуляторів. Патент на корисну модель. (11) Номер патенту:    97073. (21) Номер заявки: u201410958. (22) Дата подання заявки:          07.10.2014.(24) Дата, з якої є чиннимиправа: 25.02.2015. (51) МПК (2015.01):         A61K 31/00. (72) Винахідник: СосінІван Кузьмич (UA); Мисько Галина Миколаївна (UA); Горбань АндрійЄвгенович (UA); ЧуєвЮрій Федорович (UA); Гончарова ОленаЮріївна (UA); Петрюк Петро Тодорович (UA). (73) Власник:          Харківськамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвіти (UA). Патент опубліковано 25.02.2015, бюл. № 4/2015
 18. Патент на корисну модель № 141509. Спосіб лікування алкогольної залежності, ускладненої постінтоксикаційними амнезіями та палімпсестами. / [І. К. Сосін, Є.Ю. Бабенко, О. Ю. Гончарова, Г.М.Мисько, Ю. Ф. Чуєв]; заявник і патентовласник Харк. мед. акад. післядип. освіти. – № u201910373; заявл. 15.10.2019; опубл.  10.04.2020; Бюл. № 7/2020
 19. Патент на корисну модель № 141731. Спосіб купірування гіпертоксичної форми запійних станів при алкогольній залежності. / [І.К.Сосін, О.Ю.Гончарова, Є.Ю.Бабенко, Ю.Ф.Чуєв. О.О.Страшок]; заявник і патентовласник Харк. мед. акад. післядип. освіти. – № u201909922; заявл. 23.09.2019; опубл.  27.04.2020; Бюл. № 8/2020
 20. Патент на корисну модель № 141785. Спосіб лікування алкогольної залежності, ускладненої амнестичними порушеннями. / [І.К.Сосін, Є.Ю.Бабенко, О.Ю.Гончарова, Г.М.Мисько, Ю.Ф.Чуєв]; заявник і патентовласник Харк. мед. акад. післядип. освіти. – № u201910498; заявл. 21.10.2019; опубл.  27.04.2020; Бюл. № 8/2020
 21. Висновок про видачу деклараційного Патенту на корисну модель корисну модель. Спосіб корекції і вторинної профілактики  постінтоксикаційних мнестичних порушень у алкогользалежних осіб. / [І. К. Сосін, Є.Ю. Бабенко,О. Ю. Гончарова, Ю. Ф. Чуєв, Г.М.Мисько]; заявник і патентовласник Харк. мед. акад. післядип. освіти. – № u201910669; заявл. 28.10.2019.

Наркоцентр Харьков Лечение наркомании Харьков Лечение алкоголизма Харьков Лучшие цены!