Список патентов Украины, разработанных с участием Чуева Юрия Федоровича

СПИСОК ПАТЕНТОВ УКРАИНЫ, РАЗРАБОТАННЫХ С УЧАСТИЕМ

ЧУЕВА ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА

 

 1. Сосін І.К., Долгий В.В., Купрієнко І.В., Чуєв Ю.Ф., Сайков Д.В., Лазірська Л.В. Спосіб стабілізації ремісійних станів у хворих на опійну наркоманію. Деклараційний патент на корисну модель.  (21)   20041008126; (22) 07.10.2004; (24) 16.05.2005; (46) 16.05.2005. Бюл. № 5.
 2. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., Осипов О.А., Тараненко С.І., Мисько Г.М., Сквіра І.М. Спосіб лікування алкогольної залежності. Деклараційний патент на корисну модель.  (21) u  2006 02644; (22) 13.03.2006; (24) 17.07.2006; (46) 17.07.2006. Бюл. № 7.
 3. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф.,  Сквіра І.М., Друзь О.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В.  Пасталиця С.В. Спосіб купірування постабтинентної депресії у хворих на опійну наркоманію. Деклараційний патент на корисну модель.  (21) u  2006 02417; (22) 06.03.2006; (24) 15.08.2006; (46) 15.08.2006. Бюл. № 8.
 4. Сосін І.К., Сандлер Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Дадалі В.А., Бакулін І.Г., Мисько Г.М., Сушинська О.О., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Ломакін С.Г., Друзь О.В.  Патент № 21915. «Спосіб лікування хворих на алкогольну залежність». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 квітня 2007 р. (21) Номер заявки:  u 200610925; (22) Дата подання заявки: 16.10.2006; (24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.04.2007;  (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: Бюл. №4, 2007 р.; (73) Власник:  Харківська медична академія післядипломної освіти;
 5. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І. Патент № 21552. «Спосіб лікування алкогольної залежності». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 квітня 2007 р. (21) Номер заявки: u 200610924; (22) Дата подання заявки: 16.10.2006; (24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.04.2007; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: Бюл. №3, 2007 р.; (73) Власник: Харківська медична академія післядипломної освіти; (54)
 6. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Голован З.С., Гуторив О.І. Спосіб купірування больового синдрому у хворих опійною наркоманією. Деклараційний патент на корисну модель.  (21) u  2005 10349; (22) 02.11.2005; (24) 15.05.2006; (46) 15.05.2006. Бюл. № 7.
 7. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Правдін В.В., Бобильова Т.П., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І. Патент № 24574. «Спосіб інтенсивної детоксикаційної терапії при невідкладних станах наркотичного генезу». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 липня 2007 р. (21) Номер заявки: u 200700335; (22) Дата подання заявки: 15.01.2007; (24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2007; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 10.07.2007, Бюл. №10; (73) Власник: Харківська медична академія післядипломної освіти.
 8. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Гудзенко А.О., Бондаренко В.В. Патент на корисну модель № 30189. «Спосіб комплексної протирецидивної терапії в ремісійному періоді при опіоїдній залежності». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11 лютого 2008 р. (21) Номер заявки:  u 200712931; (22) Дата подання заявки: 22.11.2007; (24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 11.02.2008;  (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 11.02.2008 р., Бюл. №3; (73) Власник:  Харківська медична академія післядипломної освіти;
 9. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Друзь О.В., Петренко В.О., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Скобелев В.О., Малініна Н.Г. Патент на корисну модель № 30702. «Спосіб комбінованого лікування тютюнової залежності».. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11 березня 2008 р. (21) Номер заявки:  u 2007 11951; (22) Дата подання заявки: 29.10.2007; (24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 11.03.2008;  (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 11.03.2008 р., Бюл. № 5; (73) Власник:  Харківська медична академія післядипломної освіти;
 10. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Черних В.П., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М. Патент на корисну модель № 26986. «Спосіб протирецидивної терапії хворих на опіоїдну залежність». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 жовтня 2007 р. (21) Номер заявки u 2007 06633; (22) Дата подання заявки 13.06.2007; (24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.10.2007;  (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 10.10.2007 р., Бюл. № 16; (54) (73) Власник:  Харківська медична академія післядипломної освіти.
 11. Сосін І.К., Сандлер Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Страшко О.Е., Гончарова О.Ю., Мисько Г.М., Друзь О.В., Кіосєв О.В., Рудика М.П. Патент на корисну модель № 39736 «Спосіб лікування хворих на алкогольну залежність». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 03. 2009 р. (21) Номер заявки u 2008 11842; (22) Дата подання заявки 06.10.2008;  (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 10.03.2009 р., Бюл. № 5; (51) МПК (2009) А61К31\00 А61К 35\00. Власник:  Сосін І.К.
 12. Сосін І.К., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Васіна Ю.В., Скобелев В.О., Друзь О.В., Кіосєв О.В., Сквіра І.М., Бурмака Н.П. Патент на корисну модель № 41156 «Спосіб купірування запійних станів у хворих на алкогольну залежність». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12. 05. 2009 р. (21) Номер заявки u 2008 13499; (22) Дата подання заявки 24.11.2008;  (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 12.05.2009 р., Бюл. № 9;  (51) МПК (2009) А61К31\00 А61N 1\02. Власник:  Харківська медична академія післядипломної освіти
 13. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Черних В.П. Патент на корисну модель № 52855  «Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоіднії залежності». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.09.2010 р. (21) Реєстраційний номер заявки u 2010 03564; (22) Дата подання заявки 29.03.2010; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 10.09.2010 р., Бюл. № 17 (51) МПК (2009) А61М 1\36 А61Н 39\00. (71) Власник:  Харківська медична академія післядипломної освіти.
 14. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Черних В.П. Патент на корисну модель № 53586 «Спосіб купірування рецидивуючого больового синдрому відміни у хворих на опіоідну залежність». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.10.2010 р. (21) Реєстраційний номер заявки u 2010 04584; (22) Дата подання заявки 19.04.2010; (22) дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 11.10.2010 Бюл. № 19; (51) МПК (2009) А61М 1\36, А61Н 39\00, (73) Власник Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО)
 15. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Сорокін О.І., Курижева О.О., Сквіра І.М., Друзь О.В.  Патент на корисну модель № 56682 «Спосіб інтегрованого купірування синдрому віміни при залежності від коаксилу». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2011 р. (21) Реєстраційний номер заявки u 2010 07748; (22) Дата подання заявки 21.06.2010; (22) дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.01.2011 Бюл. № 2; (51) МПК (2011.1) А61К 31\00, А61М 1\36, (73) Власник Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО)
 16. Сосін І.К., Гудзенко О.П., Шаповалов В.В., Осипов О.А., Тараненко С.І.,  Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М., Кадиров А.О., Скобелев В.О., Сайков А.Д. Патент № 60001 «Спосіб комплексної терапії хворих на опіоідну залежность». (21) Реєстраційний номер заявки u 2010 13202; (22) Дата подання заявки 08.11.2010; (73) Власник – Харківська медична академія післядипломної освіти.
 17. Сосін І.К., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Пересипкін О.В., Сквіра І.М. Патент на корисну модель № 61742 «Спосіб інтегрованого купірування депресивних розладів при алкогольному абстинентному синдромі». (21) Номер заявки u 2011 00631; (22) Дата подання заявки 20.01.2011; (24) Дата з якої є чинними права на корисну модель 25.07.2011; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.07.2011, Бюл. №14, 2011; (71) Заявник – Харківська медична академія післядипломної освіти; (51) МПК (2011.01) А61К 31\00.
 18. Сосін І.К., Мицура В.М., Сквира І.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Кубрак О.В.,Волков О.С., Осипов О.А., Бурмака Н.П. Патент № 65396 «Спосіб інтегрованої діагностичної ідентифікації алкогольної залежності у загально соматичній практиці». (21) Номер заявки u 2011 04235; (22) Дата подання заявки 07.04.2011; (24) Дата з якої є чинними права на корисну модель 12.12.2011; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 12.12.2011, Бюл. №23; (73) Власник – Харківська медична академія післядипломної освіти; (51) МПК (2011.01) G01N 33\48 (2006/01) А61В 10\00
 19. Сосін І. К., Чуєв Ю.Ф.,  Шаповалов В.В.,  Слабунов О.С.,  Шаповалова В.О., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В., Мовсисян А.Г., Омельченко В.О., Скобелєв В.О. Патент на корисну модель  № 67959 «Спосіб купірування алкогольного абстинентного синдрому, коморбідного з хронічним панкреатитом у стадії загострення». (21) Номер заявки u201110028; (22) Дата подання заявки 15.08.2011; (24) Дата з якої є чинними права на корисну модель 12.03.2012; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012; (51) A61P 7/00, A61K 36/00 (2012.01):; (73) Власник – Харківська медична академія післядипломної освіти
 20. Сосін І.К., Овчаренко М.О., Пінський Л.Л., Гончарова О.Ю., Сквира І.М., Чуєв Ю.Ф., Бурмака Н.П.  Патент на корисну модель  № 67150 «Спосіб прогнозування псевдоабстинентного синдрому в ремісійному періоді у пацієнтів на опіоїдну залежність». (21) Номер заявки u201105936; (22) Дата подання заявки 12.05.2011; (24) Дата з якої є чинними права на корисну модель 10.02.2012; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: Патент опубліковано 10.02.2012, бюл. № 3/2012; (51) МПК G01N 33/48 (2006.01), A61B 5/16 (2006.01); (73) Власник – Харківська медична академія післядипломної освіти
 21. Сосін І.К., Шаповалов В.В.,  Слабунов О.С., Шаповалова В.О.,   Шаповалов В.В.,, Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Васіна Ю.В., Конєва В.Ю. Патент на корисну модель  № 67963 «Спосіб купірування абстинентного синдрому при злоякісній формі алкогольної залежності». (21) Номер заявки u201110039; (22) Дата подання заявки 15.08.2011; (24) Дата з якої є чинними права на корисну модель 12.03.2012; (46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012; (51) МПК A61K 35/00, A61K 31/00 (2012.01); (73) Власник – Харківська медична академія післядипломної освіти

 

 


Наркоцентр Харьков Лечение наркомании Харьков Лечение алкоголизма Харьков Лучшие цены!