Чуєв Юрій Федорович

Вищу освіту здобув у Харківському державному медичному інституті. Близько 10 років працював лікарем психіатром в Харківській обласній психіатричній лікарні, в цей же період закінчив заочну аспірантуру в Харківському НДІ неврології і психіатрії ім. В.П.Протопопова. Виконав кандидатську дисертацію на тему: «Особливості суїцидальної поведінки у хворих депресіями инволюционного віку» (науковий керівник проф.І.І.Кутько). З 1988 року працює на кафедрі наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти на посаді доцента. Багато років сферою його наукових і професійних інтересів є немедикаментозні методи лікування. Під керівництвом проф. Сосина І.К. розробив інноваційні лікувально-реабілітаційні програми невідкладної і планової наркології. Володіє досконало модифікаціями лазерної, ультрафіолетової, сорбційної та електрохімічної детоксикації, класичного голковколювання, апаратними методами рефлексотерапії, психотерапією, сучасними методиками псіхофармакокоррекціі, комп'ютерними технологіями. Автор понад 270 наукових праць, у тому числі 9 монографій, з найбільш актуальних проблем наркології, психіатрії та суїцидології. Неодноразово брав участь у міжнародних і національних конгресах в області нейронаук.

 

Чуєв Ю.Ф. організував ряд великих недержавних наркологічних і реабілітаційних центрів, створив і реалізував доступну і реальну систему приватній наркологічної допомоги пацієнтам з різноплановими проблемами залежності. В даний час є куратором і керівником однієї з найбільшої на Україні багатопрофільної наркологічної клініки «Авіценна» - клінічної бази кафедри наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти.


Наркоцентр Харьков Лечение наркомании Харьков Лечение алкоголизма Харьков Лучшие цены!